Rumstørrelse og størrelse på biopejs

I modsætning til den almindelige opfattelse, er det først og fremmest ikke forbruget af ilt, der formindsker rumluftkvaliteten, men snarere den øgede dannelse af CO2 fra den åbne ild. Kuldioxid (CO2) er et molekyle, der naturligt er i luften, men det bliver også skabt af planter, dyr, mennesker og - selvfølgelig - fra alle afbrændninger som fx bioethanol.

For at opretholde en høj rumluftkvalitet er det derfor en god idé, at tage højde for størrelsen på rummet og hvilken biopejs, der vil passe hertil. Vælger man en alt for stor biopejs til et lille rum, vil man opleve at kvaliteten af luften falder, hvilket kan give ondt i hovedet og ubehag.


lille_dreng_med_vauni_biopejs

Afbrænding af bioethanol

For at finde ud af hvilken biopejs der passer til dit rum, kan man kigge på hvor meget ilt en biopejs bruger og hvor meget CO2 en biopejs udleder. 

To mennesker udleder ca. 75 g CO2 per time.
En biopejs, som brænder 0,5 liter bioethanol på en time udleder 740 g CO2

Luften indeholder i gennemsnit 21% oxygen. Det betyder at der i et rum på 40 m² med en lofthøjde på 2,5 meter (100 m3) er 27 kg oxygen.

To voksne mennesker bruger omkring 55 g oxygen per time.
En biopejs, som brænder 0,5 liter bioethanol på en time bruger 800 g oxygen.

Ud fra ovenstående anbefales det derfor, at man i et rum på ca. 80 m3 bruger en biopejs, med et forbrug på 0,5 liter bioethanol eller mindre i timen.

Ud over at skabe CO2, så skabes der kun varme og lidt fordampet vand, under afbrænding af bioethanol.


Rumstørrelse og bioethanol brandkar

I grafen her kan man se, hvilken minimum rumstørrelse, der anbefales til forskellige brandkar. Beregnet ud fra biopejsens forbrug af bioethanol per time.

I grafen har vi indsat to af vores mest populære bioethanol brandkar:

De to brandkar bruger henholdvis ca. 0,375 og 0,714 liter bioethanol i timen og kræver et rum på ca. 60 m3 og 114 m3. Begge brandkar er dog justerbare og ligger ens rumstørrelse lige under det anbefalede, kan man vælge at bruge pejsen med en nedjusteret flamme.

For at udregne rumfanget på dit rum kan du bruge følgende formular og gange rummets; Længde x Bredde x Højde = Rumfang (m3)

Anbefalet rumstørrelse til biopejse

X angiver forbruget af bioethanol per time.

Y angiver rumstørrelse i kubikmeter


Ventilation af rummet

Sidst men ikke mindst, er udskiftningen af luften med til at kompensere for både CO2-emissionen og iltforbruget.

For at holde indeklimaet bedst muligt, det vil sige luftkvaliteten i rummet så højt som muligt under drift af biopejsen, kan det være en god idé at ventilere rummet, enten ved at åbne døre til andre rum eller ved at åbne et vindue.

Ventilation til biopejse