FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

FN’s 17 verdensmål kan virke indviklede og abstrakte, men konceptet bag målene er enkelt: skab en bedre verden. Vores udvalgte projekter, herunder Growing Trees, samt de valgte projekter fra South pole, opfylder flere af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Fælles for målene er, at de er universelle mål for FN’s 28 medlemsstater, som handler om at gøre verden mere retfærdig og fredelig inden år 2030. Dette forpligter bl.a. medlemslandene til at bidrage til at stoppe fattigdom, opnå ligestilling mellem kønnene, forbedre sundhed og uddannelse for alle, bekæmpe klimaforandringer og dets konsekvenser, beskytte skovområder og biodiversitet, samt livet under vand. Hos Biopejs-shop støtter vi derfor flere projekter, som arbejder aktivt med de 17 verdensmål, som led i vores bæredygtige ageren i virksomheden.


De specifikke mål, som vores udvalgte projekter opfylder, inkluderer:

1. Afskaf alle former for fattigdom i verden

3. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivslen for alle

6. Sikre at alle har adgang til rent vand og sanitet

7. Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi

13. Bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

15. Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land

Verdensmål nummer 1 Afskaf fattigdom
Verdensmål nummer 3 sundhed og trivsel
Verdenmål nummer 6 Rent vand og sanitet
Verdensmal nummer 7 Bæredygtig energi
Verdensmål nummer 13 Livet på land

Doner og kompenser her

  Plant træer og støt organisationen Growing Trees Network Foundation

  Plant et træ med Growing Trees

  16 kr
  Vare nr: TIL-152

  Støt og kompenser din CO2-udledning med organisationen South pole

  Kompenser din CO2-udledning med South pole

  35 kr
  Vare nr: TIL-153