Biopejs sikkerhedsafstand og brandfare

Sikkerhedsafstand til biopejs

Introduktion

Når man har med åben ild at gøre, så er det vigtigt at man behandler den med respekt for at undgå brandfare. En af de mest vigtige ting man skal tage højde for, når man køber og installerer en biopejs, er den sikkerhedsafstand, der skal være fra biopejsen til andre ting og materialer.

De vigtigste sikkerhedsforanstaltninger

  • Brug din sunde fornuft, når du installerer en biopejs. Hvor underligt det end måtte lyde, så findes der på nuværende tidspunkt ingen lovbestemmelser og sikkerhedskrav vedrørende biopejse.
  • Sørg altid for, at du opbygger din biopejs i ikke-brandbare materialer. MDF er IKKE egnet.
  • Sørg for, at der er rigeligt med plads til flammen og varmen – vi anbefaler som minimum en afstand på 50-60 cm over brandkarret.

Brandkar sikkerhedsafstand metode 1

Brug disse mål, hvis du ønsker at ombygge en gammel almindelig pejs til en biopejs eller hvis du vil bygge et brandkar ind i væggen. Vil man hænge et TV over sin biopejs, anbefaler vi denne fremgangsmåde.

A, B, C, D, E, F, G refererer til anbefalede minimums mål.

1, 2, 3, 4 refererer til anbefalede materialer og overflader.

Sikkerhedsafstand til biopejs

A – Vi anbefaler et frirum på minimum 50-60 cm over brandkarrets åbning til flammen.

B – Der er ikke nogen deciderede krav til sikkerhedsafstand til siderne, men vi anbefaler 5-10 cm. Vælger man at have flere brandkar ved siden af hinanden, er der her heller ingen krav, men vi anbefaler omkring 5 cm mellemrum.

C – Vi anbefaler omkring 10 cm foran og bagved brandkarret.

D – Den optimale dybde varierer i forhold til brandkarret. Ønsker man at have et fjernsyn hængende over biopejsen, bør man dog have lidt ekstra plads til at kunne skubbe brandkarret længere ind. Se mere under E.

E – Vil man hænge et TV over biopejsen, skal man tænke over, at varmen ikke bør stige direkte op i fjernsynet. Som minimum bør man have omkring 10 cm foran brandkarret. Ved et TV over anbefaler vi 15-20 cm foran brandkarret.

F – Der er ingen krav om afstand til gulvet. Man skal dog sikre sig at bruge faste materialer som bund til brandkarret og at brandkarret samtidig står vandret.

G – Hænger man et fjernsyn over biopejsen anbefaler vi, at der tillægges yderligere 30 cm til i frihøjden over brandkarret.

 

1 – Denne del skal være fuldstændig solid og brandsikker. Man kan eksempelvis vælge at bruge mursten, skifer, sten, cement, keramik eller metal (rustfrit stål anbefales). Brug IKKE MDF, gipsplader eller fiberplader!

2 – Anbefalede materialer: Rustfrit stål, metal, sten, skifer, cement, mursten, mv.

3 – Denne del er særligt påvirket af varme! Sørg for, at den er tyk og solid. Brug eksempelvis mursten, stål, cement, sten, mv. Varmeisoler evt. med Vacupor eller mineraluld.

4 – Brug brandsikre materialer som eksempelvis metal, sten, skifer, mursten, fliser, mv.

OBS: Vær desuden ekstra opmærksom på gardiner og lignende, der kan bevæge sig i vinden. Sørg for, at disse ikke kan komme i nærheden af den åbne ild og som minimum er 1 meter fra biopejsen.

 


Bioethanol brandkar sikkerhedsafstand metode 2

Brug disse sikkerhedsmål, hvis du ønsker at bygge din egen biopejs med et brandkar.

 

A, B, C, D refererer til anbefalede minimumsmål.

1 og 2 refererer til anbefalede materialer og overflader.

 

Bioethanol brandkar sikkerhedsafstand

A – Vi anbefaler omkring 10 cm foran og bagved brandkarret.

B – Vi anbefaler omkring 5-10 cm til begge sider af brandkarret. Vælger man at lave flere brandkar ved siden af hinanden, anbefaler vi et mellemrum på minimum 5 cm.

C – Et frirum på minimum 50-60 cm over brandkarret er en nødvendighed. Man bør dog ikke hænge eller sætte noget brændbart indenfor 1 meters afstand af brandkarret. Hænges der noget mellem 60-100 cm bør dette være af ikke-brandbare materialer.

D – Der er ingen krav om afstand til gulvet. Man skal dog sikre sig at bruge faste materialer som bund til brandkarret og at brandkarret samtidig står vandret.

 

1 – Denne del skal være fuldstændig solid og brandsikker. Man kan eksempelvis vælge at bruge mursten, skifer, sten, cement, keramik eller metal (rustfrit stål anbefales). Brug IKKE MDF, gipsplader eller fiberplader!

2 – Vælger man at have en bagplade til sit brandkar indenfor 60 cm, skal denne bygges i brandsikre materialer som eksempelvis mursten, skifer, sten, cement, keramik eller metal. Det samme gør sig gældende for begge sider af brandkarret.

 

OBS: Vær desuden ekstra opmærksom på gardiner og lignende, der kan bevæge sig i vinden. Sørg for, at disse ikke kan komme i nærheden af den åbne ild og som minimum er 1 meter fra biopejsen.


Sikkerhedsafstand til færdigbyggede biopejse

Færdigbyggede biopejse dækker over vores væghængte- og fritstående biopejse. Disse biopejse er bygget til at være nemme og hurtige at installere. Derfor er der heller ikke ret mange retningslinjer, man skal følge i forhold til sikkerhedsafstand. Vi har dog et par anbefalinger, som vi altid giver og disse anbefalinger er følgende: 


Væghængt biopejs

Minimum 90 cm frihøjde direkte over brandkarret. Er brandkarret bygget ind i en ”kasse” kan frihøjden sættes ned til 60-70 cm.

Sikkerhedsafstand til siderne er sjældent relevant, men hold gerne et par cm afstand fra selve biopejsen til andre ting.

Vær altid ekstra opmærksom på gardiner og lignende, der kan bevæge sig i vinden. Sørg for, at disse ikke kan komme i kontakt med ilden og hold altid minimum 1 meters afstand hertil. 


Fritstående biopejse

Gælder både gulv og bord.

Minimum 90 cm frihøje direkte over brandkarret. Er brandkarret bygget ind i en ”kasse” kan frihøjden sættes ned til 60-70 cm.

Sikkerhedsafstand rundt om fritstående biopejse kan variere meget. På langt de fleste fritstående biopejse er selve flammen lukket inde på flere sider. På disse sider er det ikke nødvendigt med mere en et par centimeters afstand. På de sider, hvor flammen er frit tilgængelig, bør man dog holde en sikkerhedsafstand på minimum 60 cm fra brandkarret og til brandbare materialer.

Vær altid ekstra opmærksom på gardiner og lignede, der kan bevæge sig i vinden. Sørg for at disse ikke kan komme i kontakt med ilden og hold altid minimum 1 meters afstand hertil.