Er en biopejs farlig?

Bioethanol brandkar og rumstørrelser

Introduktion

Et af de mest stillede spørgsmål vi får om biopejse, er om en biopejs er farlig. Et spørgsmål der selvfølgelig giver meget god mening, når nu omdrejningspunktet for en biopejs er ild, som naturligvis kan være farligt.

Uanset om du allerede har en bioethanol pejs eller om du overvejer at købe en på et tidspunkt, så er det vigtigt at forstå de brandfarer, der kan opstå ved brug af en biopejs. I denne artikel vil vi komme omkring de tre mest udbredte farer, som følger med en biopejs og hvordan man undgår dem.


Spildt bioethanol under opfyldning af brandkar

Et udbredt problem er at man, kommer til at spilde noget bioethanol ved siden af brandkarret under opfyldning. Bioethanol opfører sig på en lidt anden måde end vand og andre flydende væsker, og det kan derfor godt være lidt tricky at ramme direkte ned i brandkarrets åbning.

Antænder man en biopejs, hvor der er spildt bioethanol ved siden af brandkarret, kan man risikere at få en ukontrollerbar flamme, som man ikke kan slukke igen.

For at undgå at man spilder bioethanol ved siden af selve brandkarret, så anbefaler vi at man benytter sig af enten en tragt eller en bioethanol pumpe. Skulle du alligevel ende med at spilde noget bioethanol ved siden at brandkarret, er det vigtigt at man hurtigt tørrer det op og sikre sig at man ikke har rester af bioethanol på hverken tøj eller hænderne.

Du finder vores guide til påfyldning af biopejse her.

Spildt bioethanol
Tør bioethanol op

Påfyldning af bioethanol på et varmt brandkar

Dette er noget, som man på ingen måde må gøre eller eksperimentere med. Når man antænder bioethanol, er det dampene som brænder. Hælder man derfor bioethanol i et varmt brandkar, vil fordampningen af bioethanol begynde inden man får det antændt. Dette kan resultere i en stikflamme effekt og kan potentielt være meget farligt.

Derfor anbefaler vi at man altid følger følgende fire trin når man skal fylde sit bioethanol brandkar:

  • 1. Sluk for flammen ved at trække låget henover flammen.
  • 2. Vent minimum 10 minutter efter at biopejsen er slukket, før påfyldningen påbegyndes.
  • 3. Gør brug af en tragt eller bioethanol pumpe, når biopejsen genopfyldes.
  • 4. Tjek om der er blevet spildt bioethanol under opfyldningen.

Følger man disse simple trin, så sikre man sig at:

  • Man ikke fylder bioethanol på et varmt brandkar. 
  • Man ikke fylder bioethanol på en biopejs der er tændt.

Dette er nogle meget simple råd, som man under alle omstændigheder bør følge, da de mindsker chancen for farlige situationer under opfyldning af biopejsen.

Lukket bioethanol brandkar

Overfylde biopejsens brandkar

Den tredje risiko er også relateret til opfyldning af brandkarret. Her gælder det altid om at følge de anvisninger, der kommer med biopejsen. Langt de fleste bio brandkar kommer med en MAX indikation, der viser hvortil brandkarret maksimum må fyldes til.

Har brandkarret ikke en indikator, der viser hvor meget bioethanol der må påfyldes, så er vores tommelfingerregel at man aldrig fylder brandkarret til mere end 1 cm fra kanten.

Fylder man for meget bioethanol i brandkarret, kan man risikere at få en ukontrollerbar flamme, der kan være svær at slukke. Fylder man mere bioethanol i brandkammeret end anbefalet, risikerer man også at spilde noget bioethanol ud af brandkarret, hvis man kommer til at skubbe til biopejsen.

Hos Biopejs-shop er mange af vores brandkar dog bygget til at, hvis man overfylder brandkarret, så vil bioethanolen ikke blive spildt ud på borderet, gulvet, mv. men vil blot løbe ud i en anden beholder, som brandkarret er placeret i.

Derudover så er alle vores brandkar også forsynet med såkaldt fibervat, der hjælper med at holde på bioethanol og dermed mindre risikoen for at spilde, hvis man kommer til at skubbe til biopejsen.

Bioethanol brandkar close up
Bio brænder med fibervat

Konklusion

Så er en biopejs farlig? Ikke mere end en almindelig brændeovn. Så længe man bruger sin sunde fornuft, følger instruktionerne og behandler den åbne ild med respekt, så bør man ikke være bange for at installere en biopejs i sit hjem.

Alle biopejse solgt hos Biopejs-shop er ydermere godkendt og certificeret med den Tyske sikkerhedsgodkendelse TÜV. Køber du derfor din biopejs hos Biopejs-shop, er du sikret et produkt der er testet og godkendt efter alle gældende TÜV regler.