Installation af gaspejs

En gaspejs må, modsat en biopejs, ikke installeres af private eller andre uautoriseret personer. En gaspejs skal derfor installeres af en vvs-installatør, som er certificeret til at montere gas og dermed har gascertifikat. Installatøren skal således udføre selve installationen af pejsen, dets aftræk samt forsyningen, der forbindes til pejsen. Dette er gældende uanset om der er tale om natur- eller bygas fra hjemmet eller gas på flaske.


Montage af certificeret VVS-installatør

En gaspejs har et aftræk, som skal trækkes ud i den fri luft. Der vil være et dobbeltrør, hvoraf det yderste rør anvendes til at trække frisk luft - altså ilt - til forbrændingen i pejsen, mens det inderste bruges til at skaffe sig af med afbrændt gas. Denne cirkulation benævnes balanceret aftræk.

Der er forskellige metoder til, hvordan aftrækket kan installeres:

 • Det kan trækkes vertikalt og ud igennem et tag.
 • Det kan trækkes vertikalt og ud gennem en facade.
 • Det kan trækkes vertikalt i en allerede eksisterende skorsten.
 • Det kan være muligt at installere andre aftræk - i så fald vil producenten skulle godkende en sådan installation.

Størrelsen på et aftræk vil typisk være Ø:100/150 eller Ø130/200 alt afhængig af hvilken gaspejs, der er tale om. På pejsens aftræk skal der tilmed laves en målestuds, hvorpå det er muligt at foretage en røg gastest. Den skal fastsættes på flere forskellige måder. Dette afhænger af, hvad der er smartest i forhold til pejsen installation. Altså hvordan der let skabes adgang til enheden.

I en eksisterende pejs er målestudsen ofte set installeret i et renselem, hvorimod den ved nyinstallation ofte er placeret under loftet bag en rist. Det kan eksempelvis være på forsiden eller en af siderne af kassetten.

Efter balanceret aftræk

Gaspejsen skal "pakkes ind" efter den er monteret, hvor det ønskes. I sådanne tilfælde skal der anvendes brandsikre materialer. Der kan eksempelvis anvendes gasbeton, skamotec, mursten eller lignende. Forhør dig hos din VVS-installatør, hvis du er i tvivl. Der må i øvrigt ikke opsættes isolering rundt omkring pejsen, og der skal bevares en sikkerhedsafstand på minimum en halv meter til brandbart materiale.

Der skal i konstruktionen sikres, at der er adgang til teknikken i den pågældende gaspejs. Dette drejer sig blandt andet om gashanen, målestuds og andet ekstra teknologi pejsen skulle have. Der er forskelligt fra pejs til pejs, hvor og hvordan teknikken er installeret.

balanceret aftræk

Sikkerhedstjek

Der skal foretages sikkerhedstjek - et såkaldt funktionstjek - efter installationen af en gaspejs. Dette gøres for at sikre, at gaspejsen lever op til gældende regler, som er tilgængelig i gasreglementet hos Sikkerhedsstyrrelsen.

Anvendes natur- eller bygas til pejsen skal dette anmeldes til leverandøren heraf. Denne anmeldelse foretages af VVS-installatøren. Efterfølgende skal gasleverandøren sikre, at installationen er udført korrekt.

Gas og opbevaring heraf

Vi tilbyder gaspejse til såvel natur- og flaskegas. Derfor skal du allerede inden et eventuelt køb, gøre dig opmærksom på, hvilken type gas, du har mulighed for at installere. En tilkobling af gas i hjemmet kræver certificeret installatørarbejde.

Ved tilslutning af gaspejs via flaskegas skal du være opmærksom på, at opbevaringen heraf tilmed er underlagt særlig lovgivning. I Danmark må der maksimalt opbevares flasker á 11 kg indendørs. Herudover må der ikke opbevares gasflasken under terræn, i og med gas er tungere end luft og som konsekvens heraf kan lægge sig ved et gulv. Der skal i øvrigt i opbevaringsrummet være minimum én dør og ét vindue ud til det fri.

Sikkerhedsstyrerrelsen har i øvrigt lavet en Sikker med flaskegas brochure.


Overvejelser ved en gaspejs

 • Du må ikke selv installere en gaspejs. Installation skal foretages af autoriseret gasinstallatør og efterfølgende godkendes.
 • Skorstenen (aftræk) til en gaspejs er todelt. Det skyldes, at der skal dannes balanceret aftræk, hvor ét rør sender frisk luft ind, mens et andet sender afgasserne ud. Dermed påvirkes indeklima ikke af en gaspejs, og der er således ikke krav til træk i skorsten eller størrelsen af det rum, hvori pejsen installeres.
 • Der kræves ikke en høj skorsten tilsvarende installation af en almindelig brændeovn. Kontakt forhandler for information om højde.
 • Mange gaspejse kan installeres i en almindelig eksisterende skorsten.
 • Vær opmærksom på om dit gulv kan bære vægten af en gaspejs samt dertilhørende aftræk.
 • Ved gaspejse er det ikke nødvendigt med en gulvplade foran pejsen.
 • Alle tekniske funktioner må kun ændres af gasautoriserede personer.

Tilbud eller vejledning

Vi tilbyder gratis rådgivning i forbindelse med dit projekt. Kontakt os for at høre mere om dine muligheder - der er mange muligheder med en gaspejs.

Hvis du har mulighed for at vedhæftet tegninger eller billeder, må du meget gerne sende en mail:

Aalborg showroom

Biopejs-shop

Hadsundvej 72
9000 Aalborg

Kundeservice

Tlf.: (+45) 25 94 60 25
Mail: info@biopejs-shop.dk
Live chat her på siden

Mandag - lørdag 10 - 16