Miljø og brændeovn

Brændeovnen kan have en positiv indvirkning på miljøet, og det kan i visse tilfælde være det korrekte valg at investere i en brændeovn. Søger du en effektiv varmekilde og foretager du optimal forbrænding, så brændeovnen er godt valg. De er ikke nødvendigvis gaven til miljøet, men sammenlignet med dens alternativer, kan det være en miljøreducerende løsning. Vi, hos Biopejs-Shop, værdsætter miljøet højt, hvorfor vi til enhver tid vægter bio- og for den sags skyld gaspejse over brændeovne, når det kommer til et miljøperspektiv.

"Over de seneste 11 år har danske brændeovne reduceret udledningen af partikler med 60% og hele 20% alene over de seneste 3 år."
Kilde: Skorstensfejerlauget

Her i artiklen kan du få gode råd til, hvordan du finder den rigtige brændeovn. Med "rigtige" mener vi en, der brænder effektivt og samtidig udleder et minimum af sundhedsskadelige partikler. Vi, hos Biopejs-Shop, fokuserer på at sælge miljørigtige pejse, hvorfor du kan forvente brændeovne og pejse, som lever op til nutidens krav til partikeludledning.

Fakta om brændeovne

Brændeovnen er i manges øjne en miljøbelaster, som forventes at udgå inden for de kommende årtier på grund af samfundets stigende fokus på miljøet. Dette er naturligvis et faktum de mange pejseproducenter er bekendte med, hvorfor deres produktion udarbejdes med et kernefokus på miljøeffektiviteten og økonomien i en pejs. En brændeovn er oftest værd at foretrække, hvis der spekuleres i driftsomkostningerne, da denne er billig i forbrug sammenlignet med mere miljøvenlige alternativer som gas- og biopejse. Når det så er sagt, så står brændeovnen ikke øverst på listen og miljøbelaster. Neden for kan du læse en række kort fakta om fyring med brænde:

I Danmark sparer årligt vi omtrent en halv million tons fyringsolie, fordi der fyres med træ, som er den billigste energiform. Det reducerer således Danmarks CO2 udledning med 1,3 millioner årligt.

Træ er en vedvarende energikilde - især i den vestlige verden, hvor vi oplever en tilvækst af skove. I Danmark planter vi flere træer end vi anvender til fyring. Vi fælder, her i landet, kun en tredjedel af den årlige tilvækst.

Ikke alle partikler er lige farlige. Svensk forskning viser, at vi udånder 80 % af de indåndede partikler fra brænderøg igen (Jacob Löndahl, Lunds Universitet 2009 DCE, februar 2015)

I undersøgelser omkring brændeovnen miljøbelastning over tid tages ikke højde for, at der siden 2008 er udskiftet 150.000 i Danmark. Der udskiftes årligt mellem 20.000-25.000 brændeovne i landet.

Over de seneste 11 år har danske brændeovne reduceret udledningen af  partikler med 60% og hele 20% alene over de seneste 3 år.
Partikeludledningen er nu nede på 2-3 gram pr. kg. brænde. Det danske lovkrav er 5 gram pr. kg., og det frivillige Svanemærkes krav er max. 4 gram pr. kg. brændsel.
(Teknologisk Institut).

 

En miljørigtig brændeovn

Røgen fra en brændeovn kan indeholde sundhedsskadelige stoffer. Det kan blandt andet være sodpartikler, tjærestoffer mv. Tilmed kan en brændeovns stoffer afgive en lugt fra sig. Heldigvis har vi i Danmark en lovgivning, som sikrer, at brændeovnen skal overholde en række forhold, hvad angår udledning af sundhedsskadelige stoffer, inden de må monteres.

Det er ligeledes etableret en række miljømærkninger vedrørende brændeovne og pejse generelt. Det kan gøre det mere overskueligt, når det kommer til valg af brændeovn eller pejs. Omvendt skal det nævnes, at ikke alle producenter af ovne anvender disse miljømærker på trods af, at deres krav overholdes. Der bliver, ved markedsføring af brændeovne, ofte henvist til det danske DS-mærke eller DS+. Disse stiller dog ikke nødvendigvis hårdere krav til udslip end myndighederne.

Sådan skåner du miljøet som brændeovnsbruger

Er din brændeovn af ældre dato, og eksempelvis fra før 1995, bør du af miljømæssige og økonomiske årsager udskifte pejsen. En ny brændeovn udleder langt under halvdelen af de partikler, som den eksisterende og vil desuden brænde mere effektivt. Derfor skal der forventes et mindsket brændeforbrug på 40-50 %. I 2019 og 2020 tilbyder staten kr. 2.000 i skrotpræmie til din brændeovn fra før 1995.

Du skal altid fyre med rent og tørt brænde. Spar ikke på kvaliteten, når det gælder brænde. Kan opbevares ude, så det får luft og eventuelt under et tag. Placer det gerne på en palle og med en afstand på 5-10 cm fra væggen, så der opnås den optimale luftcirkulation omkring træet. Når træet har en fugtighed under 18 %, er det klar til at komme i brændeovnen. Dette konstateres ved hjælp af en fugtighedsmåler, som kan købes i dit lokale pejsecenter, byggemarked eller her på siden.

Vær i øvrigt opmærksom på, at brændefyring er CO2-neutral og en vedvarende energiform. Dette skyldes blandt andet, at vi i den vestlige del af verden har tilvækst af skov. Forbrændingen udskiller kun den mængde CO2, som træet har optaget.

Ved optænding af brændeovnen er det vigtigt at starte fra toppen. Placer lidt større brændestykker i bunden, og læg mindre tynde pinde stablet ovenpå. Tænd i toppen, og lad på den måde flammerne arbejde sig ned i bålet. Ved denne anvendelsesmetode reduceres partikeludslippet helt op til 80 % i optændingsfasen.

Anvend udelukkende rent og tørt træ, da andet giver en dårlig forbrænding. Hertil forekommer meget røg og en dårlig fyringsøkonomi. Det er tilmed vigtigt, at der kommer tilstrækkeligt med luft til forbrændingen. Derfor bør du heller ikke skrue ned for luften før flammerne bliver blålige. Du kan kontrollere forbrændingen via den røg, som udledes i skorstenen. Røgen skal næsten være usynlig. Er den derimod mørk og lugter, tyder noget på en forkert sammensætning. I sådanne tilfælde bør skorstensfejeren tages til råd.

Brændefyring og indeklima

Indeklimaet er ligeledes en af de faktorer, som omtales, når det kommer til brændeovne. Det er få målinger, som er foretaget i Danmark. Statens Byggeforskningsinstitut påviste i 2012, at der ved optænding og åbning af brændeovnslåge kan forekomme partikler i luften inde i hjemmet. I samme ombæring viste det sig, at der ligeledes kunne optændes med lukket låge - altså normalt brug - helt uden udslip af partikler i rummet.

Stearinlys kan til gengæld være en partikeludleder - der er målt helt op til 50 gange så mange som ved brændeforsøg. Der er målt 234 milliarder patrikler pr. kubikmeter luft. Stearinlys synes derfor at være største årsag til partikelforurening indendørs - efterfulgt af radiatorer, røg fra cigaretter og madlavning.

Normalt vil der ikke være partikler i indeklimaet, hvis det tilstrækkelige skorstenstræk er installeret. Undertrykket i skorsten og ovn vil sikre, at partikler kommer op gennem skorstenen og dermed ikke ind i boligen. På denne måde kan en brændeovn siges at forbedre indeklimaet, i og med det forårsager et øget luftskifte.

Ved installation af en brændeovn, vil forbrugerne typisk have en højere temperatur i rummene. Dette vil alt andet lige udtørre boligen og reducere risikoen for skimmelsvamp.